תגית ממותגת למפיות

במבי עיצוב אירועים, מעיין כרמי, מיתוג אירוע. צילום: מיקי בן ארי