צילום: אריאל אריכא מרכזי שולחן, במבי עיצוב אירועים